Global webbplats | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Är en elkonstruktör medansvarig om elkonstruktörens företag inte tillämpar eller inte avser tillämpa de nya säkerhetsstandarderna eller kan elkonstruktören vid behov slippa ansvar genom sin arbetsgivarens underskrift? Eller måste elkonstruktören vägra arbeta om han/hon inte får nödvändig information om kraven på riskminimering utan bara får muntlig information som ”vi bygger enligt kategori 2 som vanligt”?

Enligt artikel 5 i maskindirektivet måste tillverkaren säkerställa innan en maskin släpps ut på marknaden eller tas i drift att de gällande grundläggande kraven på maskinsäkerhet och hälsoskydd är uppfyllda. Lagstiftningen anger inte vilka specifika standarder som ska tillämpas.

”Presumtion om överensstämmelse” – användaren följer lagar och direktiv
Tillämpningen av harmoniserade standarder utlöser dock den så kallade ”presumtionen om överensstämmelse” om att maskinen har konstruerats och byggts enligt de grundläggande krav på maskinsäkerhet och hälsoskydd som gäller för den. Vid en eventuell skada tillämpas därmed omvänd bevisbörda. Om inga harmoniserade standarder används ligger bevisbördan istället på tillverkaren vid en eventuell skada.

Dessutom kan harmoniserade standarder användas för att fastställa nivån på den aktuella tekniken som (enligt bilaga I i maskindirektivet) utgör minimikravet för tillverkaren. En standard räknas som harmoniserad när den har publicerats i EU:s officiella tidning.

Om du som konstruktör konstaterar att den aktuella tekniken inte har tillämpats vid maskinkonstruktionen eller att maskinen inte uppfyller kraven på maskinsäkerhet ska du skriftligen informera din chef om dessa brister. Det finns ingen juridisk koppling mellan köparen och tillverkaren, bara mellan de två företagen. I allmänhet ställs därför inte konstruktören inför rätta. Ett skriftligt dokument rekommenderas dock.

 

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Danmark: +45 74436332
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Spanien: +34 938497433
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Ryssland: +7 495 6654993

Asien-Stillahavsregionen

 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Kina: +86 21 60880878-216