Juridisk henvisning

Ophavsret

Alle billeder, tegninger, tekster, lyd-, video- og animationsfiler på dette websted er omfattet af ophavsretten og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendom. Kopiering, ændring eller anvendelse i andre elektroniske eller trykte publikationer er forbudt uden udtrykkeligt samtykke fra Pilz GmbH & Co. KG.

Registrerede varemærker (Trademarks)

CECE®, CHRE®, CMSE®, InduraNET p®, Leansafe®, Master of Safety®, Master of Security®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, PRBT®, PRCM®, Primo®, PRTM®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® er registrerede varemærker tilhørende Pilz GmbH & Co. KG.

Eftersom tekst og billeder på denne portal kun anvendes til beskrivelse og anskueliggørelse, tager vi ikke ansvaret for eventuelle fejl.

Ansvarsfraskrivelse

Internetportalens indhold

Pilz GmbH & Co. KG garanterer ikke for de viste informationers aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Krav om erstatningsansvar over for Pilz GmbH & Co. KG, der vedrører skader af materiel eller immateriel art, som skyldes anvendelse eller manglende anvendelse af de viste informationer eller anvendelse af forkerte eller ufuldstændige informationer, er grundlæggende udelukket, såfremt Pilz GmbH & Co. KG ikke har ageret bevisligt forsætlig eller groft uagtsomt.

Alle tilbud er uden forbindende og uforpligtende. Pilz GmbH & Co. KG forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af portalen eller det komplette tilbud uden særskilt varsel og afslutte offentliggørelsen lejlighedsvist eller definitivt.

Teknisk dokumentation

Vi har sammensat vores tekniske dokumentation meget omhyggeligt. Vi har givet alle oplysninger ud fra den aktuelle tekniske standard samt efter bedste evne og samvittighed. Alligevel kan vi ikke garantere for rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne, medmindre der er tale om grov uagtsomhed. Oplysningerne har frem for alt ikke samme juridiske kvalitet som garantier og garanterede egenskaber.

På internettet stilles altid den nyeste udgave af et dokument til rådighed. Denne dokumentation kan på grund af den tekniske videreudvikling indeholde ændringer i forhold til den udgave, som er vedlagt produktet. Brug derfor altid den dokumentation, som er vedlagt produktet, til installation og drift. Vi tager gerne imod henvisninger vedrørende uoverensstemmelser. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

Links

Vi tager intet ansvar for garanti for databeskyttelse eller for indhold på andre websteder, som du kan gå til via links på Pilz-webstedet.

Databeskyttelse

Personoplysninger, som f.eks. navne, adresser og telefonnumre, men også personers e-mailadresser, er underlagt særlig lovgivning vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed. Du finder detaljerede informationer i rubrikken Databeskyttelse.

Pilz GmbH & Co. KG træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller uretmæssig sletning eller ændring, og mod tab, uberettiget videregivelse eller uberettiget adgang.

Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 4942-7032
 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Danmark: +45 74436332
 • Østrig: +43 1 7986263-444
 • Belgien: +32 9 321 75 70
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Holland: +31 347 320477
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Tyrkiet: +90 216 5775552
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Spanien: +34 938497433
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
 • Portugal: +351 229 407 594
 • Schweiz: +41 62 889 79 32
 • Irland: +353 21 4804983

Asien-Stillehavs-regionen

 • Japan: +81 45 471 2281
 • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Kina: +86 400-088-3566
 • Singapore: +65 6829 2920
 • New Zealand: +64 9 6345350
 • Thailand: +66 210 54613
 • Taiwan: +886 2 25700068