Global webbplats | svenska

Riskbedömning för maskinsäkerhet

Det andra steget för för maskinsäkerhet: Riskbedömning

Riskbedömning för maskinsäkerhet

Riskbedömningar är nyckeln för maskinsäkerhet. Ni jämnar vägen för riskreduceringsgraden som är både effektiv och ekonomisk. Många aktiviteter som utförs av drifts- och underhållspersonal på maskiner utgör en hög risk.

Ofta leder redan små faktorer till en olycka. När ni bygger, rustar upp eller kopplar ihop maskiner är en fackmannamässigt genomförd riskanalys det viktigaste underlaget för säkrade konstruktioner av maskiner eller för fastställande av skyddsåtgärder och därmed för maskinsäkerheten.

"Riskbedömningen som genomfördes fackmannamässigt av Pilz erbjuder den bästa grunden för den egna, säkra konstruktionen av en anläggning såväl som för fastställning av skyddsåtgärderna. Pilz har mycket väl förstått att överföra den egna kompetensen inom säkerhetsteknikområdet till oss på ett praktiskt sätt.

Karlfried Pfeifenbring, Ansvarig HESQ, BARD-Gruppe

Pilz – Din partner för riskbedömning och maskinsäkerhet

Vi övertar ansvaret och genomför en teknisk kontroll av era maskiner tillsammans med er i enlighet med gällande nationella och/eller internationella standarder och direktiv. Målet med denna riskbedömning är att fastställa och bedöma befintliga risker samt att fastställa de åtgärder som kan minska riskerna.

Pilz riskbedömning innehåller

 • Fastställning av gällande standarder och föreskrifter
 • Bestämning av maskinernas gränser
 • Fastställning av samtliga risker inom varje livsfas för maskinen
 • Riskuppskattning och -bedömning
 • Rekommenderade tillvägagångssätt för att minska riskerna

Era fördelar för maskinsäkerheten genom riskbedömning

 • Lägg grunden för maskinsäkerheten med vår riskbedömning
 • Säkerställ att maskindirektivet efterlevs
 • Integrera säkerhet i nya eller modifierade maskiner genom att tidigt fastställa riskerna.
 • Utnyttja vårt företags tekniska kompetens och objektivitet (Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern)
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Danmark: +45 74436332
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Spanien: +34 938497433
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Belgien: +32 9 321 75 70

Asien-Stillahavsregionen

 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Kina: +86 400-088-3566
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Australien: +61 3 9560 0621