Global webbplats | svenska

Industri 4.0 i Pilz produktion

Pilz är medlem i forskningsunionen och forskningsplattformen SmartFactory KL, men Industri 4.0 är inte bara ett framtidsprojekt för företaget utan är numera en del av produktionsprocessen.

Genom den ökade sammankopplingen av maskiner och infrastruktur och användning av IT-teknik i tillverkningen uppfyller Pilz sitt krav på att vara en ledande aktör inom teknik, även i den egna tillverkningen. Företaget har inte bara skapat den infrastruktur som krävs för den intelligenta produktionen utan även tidigt implementerat aspekterna från Industri 4.0.

En egenutvecklad intelligent arbetsstycksbärare används redan nu. Den snabbar på och underlättar t.ex. bestyckningen av kretskort och lödningsprocessen. Med hjälp av ett inbyggt RFID-chip hittar arbetsstycksbäraren själv vägen från lödaxeln till monteringsenheten.

Mer om Industri 4.0

Optimeringar på vägen mot Industri 4.0

Intelligent produktion från Pilz

Pilz fortsätter införa intelligent produktion steg för steg: För tillverkningsstyrningen samlas maskindata in och behandlas på ett målinriktat sätt. Genom att bedöma dessa data får man viktig information om tillståndsförändringar och maskinslitage. På så sätt kan förebyggande underhåll genomföras.

Genom ”Predictive Maintenance” förhindras störningar och stillestånd. De mest aktuella arbetsdokumenten lagras numera i ett Pilz-moln. Då är data och dokument alltid uppdaterade och finns tillgängliga i realtid. De kan hämtas var som helst i produktionen via mobila slutenheter.

IT i sammankopplad produktion

Pilz känner väl till kraven på IT-säkerhet vid en fullständigt sammankopplad produktion. Därför investerar vi i en omfattande säkerhetsinfrastruktur för att övervaka all datatrafik. Dit hör också en självständig datacentral som uppfyller gällande standarder. Konstant analys av protokolldata och samtliga andra data gör det möjligt att tidigt identifiera avvikelser.

Dessutom har olika brandväggssystem installerats för enskilda tillverkningsområden, så att den nödvändiga säkerhetsnivån kan anges för varje zon. Driftstopp och säkerhetsrisker kan undvikas och kunskapen skyddas.

IT i sammankopplad produktion

Pilz tankesmedja 4.0

Pilz tankesmedja

Även samarbetet mellan framför allt informationsteknik och produktionsteknik, som är oerhört viktigt för Industri 4.0, har högsta prioritet hos Pilz. I ”Pilz tankesmedja 4.0” träffas anställda från produktions- och IT-avdelningen och får de resurser som krävs för att tillsammans kunna planera och omsätta gemensamma projekt för Industri 4.0.

Vårt utbud: Produkter och lösningar för Industri 4.0

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Ryssland: +74956654993
 • Spanien: +34 938497433
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Irland: +353 21 4804983
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Danmark: +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203

Asien-Stillahavsregionen

 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25681600
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Australien: +61 3 9560 0621
;