Global webbplats | svenska

Muting

Muting innebär säker, automatisk och tillfällig förbikoppling (stum- eller mörkerbrytning) av en beröringsfri skyddsanordning (ljusbommar, ljusgaller, ljusridåer, eller laserskanners ) som är igång. T.ex. kan material på detta sätt transporteras till eller från ett riskområde (varaktig förbikoppling är också möjlig, detta kallas blanking ). När muting-cykeln som består av fyra faser pågår visas detta med en muting-lampa.

Med hjälp av särskilda sensorer startas muting-cykeln av muting-styrningen endast när materialet transporteras genom skyddsfältet. Placeringen av sensorerna måste ske på ett sådant sätt att personer inte kan aktivera muting-sensorerna. När en person befinner sig i skyddsområdet löser sensorerna direkt ut avstängningen av riskfyllda rörelser.

Vid placering av muting-sensorerna skiljer man mellan sekventiell muting och kryss-muting. Vid sekventiell montering är flera sensorer kopplade till varandra och måste aktiveras eller inaktiveras efter varandra i en bestämd ordningsföljd.

Monteringen av de två sensorerna vid kryss-muting är som namnet antyder överkryssad. Båda måste aktiveras samtidigt för att muting-cykeln ska utlösas.

Typiska användningsområden är inom bilindustrin, på palleteringsanläggningar för dryckespåfyllningsmaskiner eller vid tillverkning av stenprodukter (betongstenar, taktegel osv.).

Muting-fas 1:

 • Material framför riskområdet
 • Ljusbom aktiv
 • Muting-lampa släckt

Muting-fas 2:

 • Muting-sensorerna 1 och 2 aktiva
 • Ljusbom förbikopplad
 • Muting-lampa aktiv

Muting-fas 3:

 • Muting-sensorerna 3 och 4 aktiva
 • Ljusbom förbikopplad
 • Muting-lampa aktiv

Muting-fas 4:

 • Muting-processen avslutad
 • Ljusbom åter aktiv
 • Muting-lampa släckt
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Danmark: +45 74436332
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Spanien: +34 938497433
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Belgien: +32 9 321 75 70

Asien-Stillahavsregionen

 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390