Imprint

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telephone: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
Email: info@pilz.de

Legal structure

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern
Register of companies at Stuttgart district court: HRA 210 893

General partner company Peter Pilz GmbH, Ostfildern
Register of companies at Stuttgart district court: HRB 210 612

VAT No.: DE145355773

Management

Susanne Kunschert
Thomas Pilz

Main editorial office, Internet portal

Marketing and Communications
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Email: marketing@pilz.de

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telephone: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz