Globální stránka | česky

Kvalita u firmy Pilz.

Systém řízení kvality Pilz je certifikován podle DIN EN ISO 9001

Společnost Pilz GmbH & Co. KG patřila k prvním firmám v Německu, které byly v oblasti průmyslové elektroniky certifikovány již v roce 1994. Společnost Pilz vlastní certifikát od r. 1994 bez přerušení. Díky přísnému dodržování zásad ISO poskytuje Pilz svým zákazníkům jistotu, že v každé fázi výroby je zajištěno vše tak, aby výsledkem byla dodávka bezvadných a vysoce kvalitních produktů.

Interní a externí audity považuje Pilz za výzvu k trvalému zlepšování ve všech oblastech. Pilz tuto problematiku chápe jako nedílnou součást firemní filosofie, která má sloužit ve prospěch zákazníků a dodavatelů, zaměstnanců a společnosti.

Certifikát ISO 9001

Návod pro zajištění kvality

Systém řízení kvality Pilz je certifikován podle DIN EN ISO 9001

Další certifikáty

Certifikát TÜV Süd

Testované a trvale sledované výrobní závody

TÜV-Süd potvrzuje firmě Pilz, že prvky zhotovované ve výrobních závodech a pracovní prostředky a opatření používaná při výrobě jsou vhodné pro výrobu vysoce kvalitních elektronických produktů. Pro toto potvrzení bylo nutné splněním přísných požadavků prokázat, že výrobní závody jsou technické a organizačně vybavené a řízené tak, aby byla zajištěna rovnoměrná kvalita výroby i produktů. Oprávnění k používání zkušební značky TÜV je spojeno s přísnými podmínkami, které kontrolní orgán TÜV pravidelně prověřuje a sleduje.

Functional Safety Management (FSM) - certifikovaný vývoj

Práce ve vývojovém oddělení firmy Pilz je řízena podle přísných podmínek a zásad systému řízení FSM (Functional Safety Management), který odpovídá požadavkům EN/IEC 61508.

Systém FSM testovala organizace TÜV podle nejpřísnějších měřítek a výsledky potvrdila certifikátem. Sledované procesy a opatření jsou každý rok podrobovány opakovaným přísným zkouškám.

Certifikát FSM

Inspekční orgán akreditovaný DAkkS podle ISO/IEC 17020

Pilz - Váš partner pro inspekce ochranných zařízení a bezpečnost strojů

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, má k dispozici nezávislý inspekční orgán akreditovaný DAkkS podle ISO/IEC 17020. Náš servis tedy může zaručit objektivní přístup a vysokou využitelnost Vašich strojů.
Zprávu o inspekci Vám předáme a projednáme ji s Vámi. Po úspěšné inspekci bude stroj opatřen plaketou Pilz.

Rozsah akreditace

Akreditace zkušební laboratoře pro zkoušky elektromagnetické kompatibility

Od r. 2004 pracuje pro firmu Pilz nezávislá zkušební laboratoř s akreditací DAkkS (německý akreditační orgán). To propůjčuje společnosti Pilz GmbH & Co. KG v Ostfildern kompetence k provádění zkoušek v oblasti elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti (ekologické zkoušky) a opravňuje ji vystavovat celosvětově uznávané zkušební zprávy podle ISO 17025..

Akreditace zkušební laboratoře pro zkoušky elektromagnetické kompatibility

Nezávislá zkušební laboratoř akreditovaná DAkks (německý akreditační orgán)
ES certifikát ATEX

Certifikace ochrany proti výbuchu (ATEX)

Pilz používá systém zabezpečení kvality, který splňuje požadavky podle přílohy IV směrnice 2014/34/EU vydané Evropským parlamentem a Radou pro přístroje a ochranné systémy určené k používání v místech ohrožených výbuchem (ATEX).

Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Brazílie: + 55 11 96405-8165
 • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Evropa

 • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
 • Německo: +49 711 3409 444
 • Turecko: +90 216 5775552
 • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Nizozemí: +31 347 320477
 • Dánsko: +45 74436332
 • Španělsko: +34 938497433
 • Velká Británie: +44 1536 462203
 • Švýcarsko: +41 62 88979 32
 • Rakousko: +43 1 7986263-444
 • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Rusko: +7 495 6654993
 • Belgie: +32 9 321 75 70
 • Itálie: +39 0362 1826711
 • Irsko: +353 21 4804983

Asie a Tichomoří

 • Japonsko: +81 45 471 2281
 • Čína: +86 400-088-3566
 • Tchaj wan: +886 2 25700068
 • Austrálie: +61 3 9560 0621
 • Jižní Korea: +82 31 778 3390
 • Nový Zéland: +64 9 6345350