EU:n koneasetus 2023/1230

Mitä vaatimuksia sovelletaan koneiden valmistajiin?

Koneasetus korvaa konedirektiivin

Koneasetuksen opas

EU:n koneasetus tulee voimaan 20. tammikuuta 2027. Se tuli voimaan kaikissa jäsenvaltioissa 19. heinäkuuta 2023, kaksikymmentä päivää sen jälkeen, kun se oli julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Koneiden valmistajilla on nyt aikaa täyttää koneiden ja järjestelmien turvallisuutta koskevat uudet vaatimukset.

Tarkista, mitkä muutokset vaikuttavat sinuun. Koneasetuksen opas auttaa sinua tässä. Selvitä, mikä on muuttumassa, mikä on tärkeää ja mitä on tehtävä. Kaikki yhdessä asiakirjassa!

Mitä sovelletaan, kunnes koneasetuksesta tulee pakollinen?

Konedirektiivi (2006/42/EY) on konedirektiivin uusin ja tällä hetkellä voimassa oleva versio, ja se on ollut sitova EU:ssa vuodesta 2009.  Se on suunnattu ensisijaisesti valmistajille, ja sen tavoitteena on varmistaa ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen turvallisuus. Jos verrataan nykyistä automaatio- ja konetekniikkaa 15 vuoden takaisiin teknisiin vaatimuksiin, käy selväksi, että direktiivin tarkistaminen oli enemmän kuin järkevää. Digitalisaatio ja verkottuminen sekä niihin liittyvät uudet aiheet, kuten Industrial Security ja tekoäly, ovat muuttaneet suuresti tehdashalleja ja niiden sisältämiä koneita ja järjestelmiä. Uusi koneasetus pyrkii säilyttämään korkean turvallisuustason, joka saavutetaan panemalla täytäntöön konedirektiivin vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että sinun on täytettäväkaikki uuden koneasetuksen vaatimukset yrityksessäsi siirtymäkauden aikana. Uuden asetuksen riskianalyysia, käyttöohjeita ja teknisiä asiakirjoja sekä vaatimustenmukaisuuden arviointia ja vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja niihin liittyvää CE-merkintää koskevien vaatimusten tiedottaminen ja täytäntöönpano ovat yrityksille suuri haaste.

Koneasetuksen virallinen nimi on: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1230 koneista.

Miksi on olemassa uusi koneasetus?

Nykyaikainen koneturvallisuus, sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme, syntyi alle 40 vuotta sitten. Konedirektiiviä muutettiin vuonna 1989. Siitä lähtien koneturvallisuus on ollut pakollista Euroopassa. Määräyksiä on toistuvasti mukautettu tekniikan kehitykseen. Tavoitteena on aina ollut tehdä ihmisen ja koneen välisestä vuorovaikutuksesta turvallista ja edistää koneiden perustavanlaatuisten ja pakollisten eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten standardointia. EU:n virallisessa lehdessä 29. kesäkuuta 2023 julkaistulla EU:n koneasetuksella 2023/1230 tiedot saatettiin ajan tasalle. Koneasetuksesta tuleeoikeudellisesti sitova kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 20. tammikuuta 2027 (määräpäivä).

EU-koneasetusta käsittelevä seminaari

EU:n koneasetus – Mitä muutoksia on tulossa?

Uusi asetus kattaa edelleen koneet ja niihin liittyvättuotteet, mutta se laajentaa turvallisuuskomponentit koskemaan myös ohjelmistoja. Se selventää, milloin olemassa oleviin koneisiin ja järjestelmiin on tehty merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi on suoritettava uusi CE-vaatimustenmukaisuuden arviointi. Siinä otetaan myös huomioon Industrial Securityn ja digitalisaation kasvava merkitys.

Industrial Security on koneiden turvallisuuden kannalta pakollinen tekijä, eikä se ole enää vain koneen markkinoille saattajan tulkintakysymys. Valmistajien on laadittava vastaavat Industrial Security -konseptit. Tältä osin Industrial Security on yksi konedirektiivin tärkeimmistä aiheista. Verkotettujen koneiden valmistajien on syytä varautua hyvin. Niihin sovelletaan myös muiden lainsäädännön alojen vaatimuksia (esim. kyberkestävyyslaki, radiolaitedirektiivi).

Mies seisoo taulun edessä, jossa lukee CE-merkintä

Katsaus tärkeimpiin muutoksiin

 • Katsastettavat koneet:

Katsastettavien koneiden luettelo, joka oli aiemmin konedirektiivin 2006/42/EY liitteessä IV ja joka on "siirretty" liitteeseen I, sisältää A osassa luettelon suuririskisistä koneista, joiden osalta kolmannen osapuolen testaus ja sertifiointi on pakollista. Kuusi koneluokkaa on tulevaisuudessa katsastettava ilman, että sovelletaan yhdenmukaistettua standardia, joka vapauttaa ne katsastusvelvollisuudesta. Tämä johtuu tekoälyn nykyisestä kehityksestä. Näin ollen koneenvalmistajat eivät voi enää itse vakuuttaa vaatimustenmukaisuutta yhdenmukaistetun standardin kanssa kuuden luetellun tuoteryhmän osalta, kuten aiemmin, vaan heidän on pyydettävä nimettyä akkreditointielintä tekemään se.

 • Oleellinen muutos

Asetusta on laajennettu lisäämällä siihen koneen olennaisen muutoksen määritelmä ja tällaisen muutoksen oikeudelliset seuraukset. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä edellytetään koneen turvallisuuden varmistamiseksi, kun konetta muutetaan olennaisesti tai kun tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, onko kone CE-merkintää koskevien säännösten mukainen Sääntö on, että omistajasta tulee oleellisen muutoksen seurauksena valmistaja – kaikkine velvollisuuksineen.

 • Turvallisuuskomponentit

Turvallisuuskomponenttien määritelmä kattaa nyt fyysisten tai digitaalisten ja/tai sekalaisten komponenttien lisäksi myös ohjelmistot.

 • Uudet digitaaliset tekniikat

Uusien digitaalitekniikoiden, kuten tekoälyn, esineiden internetin ja robotiikan, kehittyminen tuo uusia haasteita tuoteturvallisuudelle. Asetus kattaa uusien digitaalitekniikoiden aiheuttamat turvallisuusriskit.

 • Kyberturvallisuus

Koneasetuksen uudessa luvussa "Suojautuminen korruptiolta" asetetaan nyt myös koneiden kyberturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Kyberturvallisuusuhat eivät saa vaikuttaa koneen turvallisuustoimintoihin. Valmistajien on tarkistettava nykyisiä turvallisuuskonseptejaan tämän osalta!

 • Digitaalinen käyttöopas

Käyttöohjeen toimittaminen digitaalisessa muodossa on sallittua. Valmistajan on asiakkaan pyynnöstä toimitettava käyttöohjeet paperiversiona. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan antaa myös digitaalisessa muodossa. Puolivalmiit koneet voidaan toimittaa digitaalisilla kokoonpano-ohjeilla ja digitaalisella sisällyttämisilmoituksella.

Mitä uusi koneasetus merkitsee yhdenmukaistetuille standardeille?

Vielä ei ole lopullisesti selvitetty, miten aiemmin konedirektiivin soveltamisalaan kuuluneita yhdenmukaistettuja standardeja käsitellään. Nykytilanteen mukaan ne on luetteloitava uudelleen. Koska pelkästään suoraan lueteltuja standardeja on yli 750, tämä merkitsee huomattavaa, useiden vuosien työtä. Kun 42 kuukauden siirtymäaika on asetettu, standardointielimillä on nyt paljon työtä edessään. Jännittävää onkin nähdä, ovatko asiaa koskevat standardit saatavilla yhdenmukaistettuina standardeina, kun EU:n koneasetus tulee voimaan – todennäköisesti 20. tammikuuta 2027. Tässä tapauksessa koneasetuksessa annetaan viranomaisille mahdollisuus antaa erityisiä siirtymäsäännöksiä. Me pysymme ajan tasalla puolestasi!

Pihdit, jotka puristavat kappaleen.

Koneiden valmistajat eivät ole yksin

Avoin kannettava tietokone, jossa kaksi kättä kirjoittaa.

Pilz on jo vuosia tukenut koneiden valmistajia kattavalla koneturvallisuuteen liittyvällä palveluvalikoimalla – turvallisuusanalyyseistä ja validoinnista CE-merkintöihin. Pilzin asiantuntijat voivat neuvoa sinua laitosten ja koneiden merkittävissä muutoksissa koneasetuksen vaatimusten mukaisesti. Pilz keskittyy myös uusiin normatiivisiin turvallisuusvaatimuksiin, koska Industrial Security varmistaa koneen Safetyn eheyden. Tätä varten yritys on laajentanut palveluvalikoimaansa ja sisällyttänyt siihen vastaavat Industrial Security -alueen turvallisuuskoulutukset .

Lisätietoja uudesta koneasetuksesta:

Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

 • Meksiko: +52 55 5572 1300
 • Brasilia: + 55 11 4942-7032
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

 • Irlanti: +353 21 4804983
 • Italia: +39 0362 1826711
 • Itävalta: +43 1 7986263-444
 • Venäjä: +7 495 6654993
 • Turkki: +90 216 5775552
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Alankomaat: +31 347 320477
 • Saksa: +49 711 3409 444
 • Espanja: +34 938497433
 • Tanska: +45 74436332
 • Portugali: +351 229 407 594
 • Iso-Britannia: +44 1536 460866
 • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
 • Sveitsi: +41 62 889 79 32
 • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332

Aasia ja Tyynenmeren alue

 • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
 • Japani: +81 45 471 2281
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Singapore: +65 6829 2920
 • Kiina: +86 400-088-3566
 • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
 • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
 • Thaimaa: +66 210 54613
Oliko tästä artikkelista hyötyä?