Globaali sivusto | suomi

Aseman turvarajoitus (SLP)

Aseman turvarajoituksella varmistetaan, että moottori ei ylitä määritetty raja-asemaa. Jos moottori ylittää raja-aseman, moottori pysäytetään turvapysäytystoiminnolla. Tässä yhteydessä on huomioitava teknisesti mahdollinen paluureitti. Raja-arvon alapuolella moottorin nopeutta ja kiihtyvyyttä ei rajoiteta. Tämä turvatoiminto vaatii absoluuttisen aseman tunnistuksen. Se tehdään joko absoluuttiarvoanturilla tai suhteellisella mittausjärjestelmällä, joka on liitetty vertailuasemaan.