text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 7 產品
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線, 輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC, UMmax = 690 V,寬度:45 mm,靜止監控器,塗層版本 ...

根據要求
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線, 輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC, UMmax = 690 V,寬度:45 mm,靜止監控器。裝置監控 ...

根據要求
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線, 輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0.0075 – 0.5 V AC/DC,UMmax = 690 V,寬度:45 mm,靜止監控器。裝置 ...

根據要求
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線, 輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0.12 - 3 V AC/DC, UMmax = 690 V,寬度:45 mm,靜止監控器。裝置監控 馬 ...

根據要求
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
安全繼電器(獨立),輸入:測量輸入 1/3-相位 馬達,輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 - 240 V AC/DC,UMmax = 690V, 切換閾值 20 - 500 mV,寬度 45 mm,插入式彈簧端子, 靜 ...

根據要求
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
安全繼電器(獨立),輸入:測量輸入 1/3-相位 馬達,輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 - 240 V AC/DC,UMmax = 690V, 切換閾值 120 - 3000 mV,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子 ...

根據要求
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
安全繼電器(獨立),輸入:測量輸入 1/3-相位 馬達,輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 - 240 V AC/DC,UMmax = 690V, 切換閾值 7.5 - 500 mV,寬度:45 mm,插入式彈簧端子, ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途