Türkiye | türkçe

Temel ögeler - AB'deki uyarlanmış standartlar, direktifler ve kanunlar

Standartlar, direktifler ve kanunlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Standartlar kafa karıştırıyor

Avrupa birliği daha da birleşiyor. Bu da mühendislik alanındaki kanunların, yönetmeliklerin ve hükümlerin daha da uyumlu hale getirilmesine yol açıyor. AB genel emniyet hedeflerini ilk olarak direktiflerle belirler. Bu emniyet hedefleri belirli özellikleri gerektiriyor. Standartlar aracılığıyla özel yönetmelikler . .

AB direktifleri, AB üye ülkesinin bunları kendi iç hukukuna dahil etmeden yürürlüğe girmiyor. Her AB ülkesinde, bir kanun ya da hüküm ilgili AB direktifine atıfta bulunur ve böylece onu iç hukuk seviyesine çıkarır.

Karşılanan standartlar, karşılanan gereksinimler - uyarlanmış standartlar

Standartların tek başına herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmaz. AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanana ya da iç hukukta, kanunlar ve hükümlerde geçene kadar standartların tek başına herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmaz. Uyarlanmış bu standartların yayımlanması "uygunluk varsayımı" doğurur. Standartları uygulayan kullanıcılar bu nedenle kanunlara ve direktiflere uygun davrandıklarını var sayarlar. Bunu kanıtlama yükümlülüğü ise iddia durumunda geçerlidir. Eğer uyarlanmış bir standart uyarlanmamış bir standarda referans veriyorsa, ikinci standart bu uyarlanmaya uygun bir statü kazanır.

 

Temel ögeler - AB'deki uyarlanmış standartlar, direktifler ve kanunlar

Harmonize standartlar nerede yayınlanır?

Harmonize standartların Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanması için yeni prosedür belirlendi

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde harmonize standartların yayınlanmasına ilişkin prosedür

AB Komisyonu, 18.3.2019 tarihinde, 2019/436 sayılı Uygulama Kararını AB Resmi Gazetesi’nde yayınladı ve 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi ile ilgili makinelerin harmonize standartlar listesindeki değişiklikleri açıkladı. Bu, 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi uyarınca, uygulanması uygunluk varsayımını tetikleyen standartların listesini güncellemiştir. Yeni olan, bu yayının yalnızca önceki belgeye göre olan değişiklikleri tanımlıyor olması ve konsolide bir liste olarak görünmemesidir.

Geçmişte, harmonize standartlar Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde son olarak 9 Mart 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bu yayın bir sonraki kataloğun yayınlanmasına kadar geçerliliğini korudu. Bu,içinde bulunduğumuz yıl değiştirilmiştir.

2019/436 numaralı, belirlenen AB uygulama kararı, 3 ek içermektedir:

Ek I: Yeni yayınlanan harmonize standartlar

Ek II: Bir önceki yayına ek olarak bazı sınırlandırmalarla yayınlanan harmonize standartlar

Ek III: Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nden çekilen daha önceden harmonize edilmiş standartlar

Standartların kullanıcılarının, en son geçerli konsolide harmonize standartlar listesiyle birlikte uygulama kararlarını okuması önemlidir. (2018/C 92/1 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır).

AB Komisyonu, konsolide listeleri ana sayfada yayınlamayı planlamaktadır. Bu tarihe kadar AB tarafından bir liste yayınlanmadı. Pilz bu gelişmeleri sürekli olarak takip eder - sizi son gelişmelerden haberdar eder.

 

Ek I - Yeni yayınlanmış harmonize standartlar Ek III - Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nden 19.03.2019 tarihinde çekilmiş olan daha önceden harmonize edilmiş standartlar Notlar

EN ISO 14118:2018 Makinelerin emniyeti — Beklenmeyen çalıştırmaların önlenmesi (ISO 14118:2017)) (B tipi standart)

EN 1037:1995+A1:2008
Makinelerin emniyeti - Beklenmeyen çalıştırmaların önlenmesi

EN ISO 14118:2018, geçiş dönemi
OLMADAN EN ISO 1037’nin yerini almıştır. EN 12013:2018 Plastik ve kauçuk makineleri — Dahili mikserler — Emniyet gereksinimleri (C tipi standart) EN 12013:2000+A1:2008 Plastik ve kauçuk makineleri — Dahili mikserler - Güvenlik gereksinimleri EN 12013:2018, geçiş dönemi OLMADAN EN 12013:2000+A1:2008’in yerini almıştır
EN ISO 16092-1:2018 Makine takımlarının emniyeti — Presler — Bölüm 1: Genel Emniyet gereksinimleri (ISO 16092-1:2017) EN 692:2005+A1:2009 Makine takımları — Mekanik presler — Emniyet EN ISO 16092-1:2018, geçiş dönemi OLMADAN EN 692:2005+A1:2009’un yerini almıştır.
EN ISO 16092-3:2018 Makine takımlarının emniyeti — Presler — Bölüm 3: Hidrolik presler için emniyet gereksinimleri (ISO 16092-3:2017) EN 693:2001+A2:2011 Makine takımları — Emniyet — Hidrolik presler EN ISO 16092-3:2018, geçiş dönemi OLMADAN EN EN 693:2001+A2:2011’in yerini almıştır.
  EN 13736:2003+A1:2009 Makine takımlarının emniyeti — Pnömatik presler. Geçiş dönemi OLMADAN uygunluk varsayımını kaybeder!
  EN 61496-1:2013 Makinelerin emniyeti – Elektronik hassas koruyucu ekipman – Bölüm 1: Genel gereksinimler ve testler

Geçiş dönemi OLMADAN uygunluk varsayımını kaybeder!

Gerekçe: Daha önce sadece EN 61496-1 harmonize edilmiştir. Bölüm 2 ve 3 hiçbir zaman harmonize edilmemiştir. Bu genel olarak, başvuru sırasında onaylanmış bir kurumun uygunluk değerlendirme prosedürüne dahil olması gerektiği ve tip inceleme sertifikasının şart koşulduğu anlamına gelir!

Alana genel bakış

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr