Türkiye | türkçe

CECE – CE İşareti Sertifikalı Uzmanı

Sipariş numarası 1T000127 | Expert | Uluslararası

Hedef

CECE - CE İşareti Sertifikalı Uzmanlık ile CE işareti alanındaki en yüksek yeterlilik belgesini edinebilirsiniz. Bu yeterlilik programının bir parçası olarak, tüm CE işaretleme süreci ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Eğitim kursunun tamamında, risk değerlendirmesinden CE işaretinin ekine giden yol, bir sanal makine modeli kullanarak size açıklanmıştır. Model, kısmen tamamlanmış ve tamamlanmış makinelerin yanı sıra birbiriyle bağlantılı makineler için bunun ötesindeki prosedürdeki farklılıkları göstermektedir. 2006/42/AT Makine Direktifi doğal olarak tüm gözlemlerin temelidir. Tüm CECE yeterliliği TÜV NORD tarafından onaylanmıştır. Test başarıyla tamamlandıktan sonra dünya çapında kabul gören TÜV sertifikası ve "CECE - CE İşaretlemesi Sertifikalı Uzmanı" unvanını alacaksınız.

Uzman

İçindekiler

Avrupa'daki makine güvenliği için yasal durum

 • CE işareti konusundaki yönergeler
 • CE işaretinin 6 aşaması
 • İthalatçıların / distribütörlerin, operatörlerin, imalatçıların ve yetkili temsilcilerin görevleri ve sorumlulukları

Yasal çerçeve koşulları

 • Ayrıntılı Makine Direktifi: Yapı, kapsam, istisnalar
 • İlgili diğer yönergeler, ör. EMC veya ATEX Direktifi

Gereksinimlerin tanımı

 • Temel koşulların tanımları
 • Standartların uygulanması, teknik şartnameler, direktifler, risk değerlendirmesi vb.

Uygunluk değerlendirmesi prosedürü

 • Uygunluk değerlendirmesi sırasında prosedür modülleri
 • Denetim organlarının kullanımı

Uygunluğun doğrulanması

 • Tasarım aşaması
 • Üretim aşaması
 • Kontrol

Teknik Dokümantasyon

 • Teknik dokümanların istenmesi ve derlenmesi
 • Uygunluk beyannamesi ve dâhil edilmesi
 • CE işaretinin konumlandırılması ve kullanılması

Ekler

 • Makinelerin birleşimine CE işareti eklenmesi
 • Olayda veya makinede önemli değişiklikler
 • Prosedürler Yetkili temsilciler: Gereksinimler, atamalar ve sorumluluklar
 • Her modülün sonunda pratik alıştırmalar ve/veya tartışmalar

Hedef kitleler

Bu yeterlilik, özellikle CE işaretlemesi alanında makine üreticilerine, makine ithalatçılarına ve makine entegratörlerine yöneliktir. Ayrıca, günlük çalışmalarda makine emniyeti konusundan sorumlu olan kişilere yönelik, örneğin:

 • Tasarım mühendisleri
 • Proje mühendisleri
 • Planlamacılar
 • Sistem entegratörleri
 • Emniyet görevlileri
 • CE sürecine dâhil olan herkes
 • Endüstriyel emniyet görevlileri

Şartlar

Eğitim kursuna katılma için gereksinimler

 • "CE İşareti temelleri" kursuna katılım veya
 • "Makine Direktifi uyarınca eksiksiz CE süreci" kursuna son 2 yıl içinde katılmış olma, veya
 • ZMSE – Certified Machinery Safety Expert/National (Almanya) yetkinliğine sahip olma veya
 • CMSE - Certified Machinery Safety Expert uzmanlığına sahip olma

Not

Eğitim içerikleri, doğrudan veya dolaylı olarak CE süreçlerinden sorumlu olan kişiler için hazırlanmıştır. Bu eğitim kursu ikinci günün sonunda çoktan seçmeli bir test içermektedir. Test geçilirse, "CECE Certified Expert in CE Marking" nın dünyaca tanınan TÜV NORD sertifikasını alırsınız. Sertifika dört yıl boyunca geçerlidir ve daha sonra kursa yeniden katılarak dört yıl daha uzatılabilir.

Bu eğitimi farklı bir tarihte mi, farklı bir sitede mi ve / veya farklı bir eğitim türü için mi rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz? Lütfen bizimle iletişime geçin. Kişisel olarak sizi bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz.

Kişisel sorunuz
Süre
2 Days
Zaman
Maksimum katılımcı sayısı
Katılımcı başına maliyetler
Tarih/müsaitlik
on request Soru
Mevcut konumlar Sadece bir kaç boş yer kaldı Kapalı
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr