Türkiye | türkçe

Kilitleme Etiketleme: Tehlikeli Enerjilerin Kontrolü

Kilitleme Etiketleme: Hizmetimiz, Emniyetiniz İçindir

Kilitleme Etiketleme: Tehlikeli Enerjilerin Kontrolü

Sanayi çalışanları için potansiyel risk teşkil edebilecek pek çok enerji kaynağı vardır. Bu yüzden, ABD Düzenlemesi 29 CFR 1910.147 ve Avrupa İş Yeri Düzenlemeleri, makine ve diğer iş ekipmanlarının enerji kaynaklarından yalıtılmasını ve kaza sonucu yeniden çalışmasını önleyecek şekilde önlem alınmasını gerektirir.

Kilitleme Etiketleme - Avrupa'da giderek artan bir yaklaşım

Kilitleme ve Etiketleme (LOTO) programlarının kullanımı Avrupa'da artıyor ve artık bunlar sadece bir Kuzey Amerika emniyet yaklaşımı olarak görülmüyor. Tüm dünyada giderek daha fazla şirket özel LOTO prosedürleri oluşturuyor ve bu, endüstrinin bir "en iyi uygulama" yaklaşımına doğru eğilim gösterdiğini gösteriyor.

Pilz - Kilitleme Etiketleme Servisleri için ortağınız

Avrupa'daki yasalar, işyerinde bir LOTO programının uygulanmasını gerektirmiyor ancak bir LOTO prosedürünün en uygun çözüm olarak öne çıktığı bazı özel yasal gereklilikler mevcut. Tüm dünyadaki işletmelerde buna, 29 CFR 1910.147 ABD Düzenlemesine uygun olan bir LOTO programının uygulanmasıyla ulaşılabilir. 29 CFR 1910.147, şirketlerin asgari olarak şunları uygulamasını gerektirir.

1. Bir genel LOTO Politikası geliştirmek
2. Bir LOTO prosedürü gerektiren makinelerin bir listesini hazırlamak.
3. Bir makine için Kilitleme ve Etiketleme için gerekli tüm ekipmanlarının kullanılabilir olmasını sağlamak
4. Tanımlanan makine için bir LOTO Prosedürü oluşturmak
5. Personele, tehlikeli enerji ve LOTO Prosedürlerini öğretmek

Pilz, eksiksiz bir Kilitleme Etiketleme Sistem paketi sunar. Bu paket iki aşamadan meydana gelir: LOTO Analizi ve LOTO Prosedür Geliştirmesi. Her iki çözüm de müşterilerimiz için pratik bir özel pakette birleştirilmiştir.

Kilitleme Etiketlemenin bir parçası olarak Pilz, şunları yapacaktır:

  • Tehlikeli enerjinin emniyetli bir şekilde kontrol edilmesi için özelleştirilmiş bir Kilitleme Etiketleme prosedürü oluşturacaktır
  • Mevcut ekipmanları ve prosedürleri analiz edecektir
  • Düzenleyici gerekliliklere uygun yeni prosedürler oluşturacaktır
  • Ekipman üzerine okunaklı Kilitleme Etiketleme plakaları takacaktır
  • Küçük bakım görevleri gerçekleştirirken tüm enerji kaynaklarını yalıtmanın gerekmediği yerlerdeki makine görevleri için geliştirilen alternatifler

Kilitleme Etiketleme Servislerinden elde edeceğiniz faydalar

  • Tesisinizde, basit, emniyetli ve verimli bir Kilitleme Etiketleme uygulamasından yararlanın
  • Pilz tarafından ekipmanlarınızda oluşturulan makineye özel LOTO prosedürlerinden yararlanın
  • Ekipmanda alternatif korumalar ya da kısmi enerji kesmeler kullanabilecek bakım görevlerinin açık tanımlamasından yararlanın
  • Üretiminizi, LOTO (Kilitleme Etiketleme) Servisimizle artırın
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr