Kimlik ve Erişim Yönetimi (I.A.M.)

Kullanıcı kimlik doğrulamasından işletim modu seçimine veya veri ve ağ güvenliğinden erişim yönetimine kadar. Emniyet ve güvenliği tek sistemde sunuyoruz!

Çalışan koruması, sorumluluk koruması, üretkenlik ve veri koruması konularında nasıl ustalaşırsınız? Kalitenizi nasıl artırır ve aynı zamanda makinelerinizde kurcalamayı nasıl önlersiniz? Verilerinizi ve çalışanlarınızı eşit ölçüde nasıl korursunuz?

"Kimlik ve Erişim Yönetimi" (kısaca I.A.M.) ile günlük erişim yönetimi zorluklarınız için geniş kapsamlı bir ürün ve yazılım paketinin yanı sıra özel olarak hazırlanmış çözümler sunuyoruz. Makine erişiminizi ve çalışan izinlerinizi düzenlemenize yardımcı olacağız. Basit kimlik doğrulamadan karmaşık erişim yönetimine, fonksiyonel emniyet çalışma modu seçiminden elektronik bakım korumasına kadar. Ayrıca elbette değerli verilerinizi tesisinize izinsiz erişimden ve bilgisayar korsanı saldırılarından korurken. Pilz ile doğru çözümü bulacak ve tek bir sistemde emniyet ve güvenlik elde edeceksiniz.

I.A.M. neden sizin için de önemlidir? Dört temel değerimiz

Çalışan koruması simgesi

Çalışan koruması

Çalışmalar, fiziksel ve zihinsel sağlığa yönelik tehlikelerden kaçınılabilecek şekilde düzenlenmelidir. Bu, endüstriyel tesis ve makineleri çalıştırırken doğal olarak olması gereken bir şeydir ancak uygulamada bilinçli veya bilinçsiz olarak çoğu zaman yeterli dikkat gösterilmez.

Çalışanlarınızın mümkün olan en iyi şekilde korunması için Pilz'in makinelerinizdeki tehlike seviyelerini kontrol etmek ve erişimin nasıl güvence altına alınmasının gerektiğini incelemek üzere bir tehlike değerlendirmesi yapmasını sağlayabilirsiniz. Emniyet kapıları ve uygun vasıflı personel üzerindeki uygun erişim izinlerine ek olarak, çalışma modlarının kullanımı da bir başka uygun önlemdir. Çalışma modu seçimi, PITmode ürünleriyle fonksiyonel emniyet ile kontrol edilebilir. Bu, her çalışanın yalnızca kalifiye oldukları çalışmaları yapabilmesi için teknik bir garanti sağlar ve böylece tehlikelere ve kazalara karşı maksimum koruma sunar.

Sorumluluk koruması

Bir endüstriyel kaza meydana gelirse hemen sorulması gereken soru, sorumluların sorumlu tutulup tutulamayacağıdır. Bu nedenle, özellikle şirket yönetimi düzeyinde ve üretim ve bakım yöneticileri arasında, uygun önlemlerin alınması ve bu önlemlerin verimliliğinin düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemlidir. Bu ihmal edilirse işverenler ve sorumlu taraflar eylemlerinden veya eylemde bulunmamalarından sorumlu tutulabilirler!

Örneğin, olası önlemler, personelin görevlerine göre seçilmesi ve eğitilmesi ve onlara uygun araçların sağlanmasıdır. Organizasyonel önlemlere ek olarak, örneğin PITReader ile erişim yönetimi gibi teknik çözümleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde, belirli makineler veya işlemler için izlenebilir, bireysel ve gerekirse geçici izinler atamak her zaman mümkündür.

Sorumluluk koruması simgesi
Bakım üretkenliği simgesi

Bakım üretkenliği

Gerekli makine emniyeti önlemleri, tesislerinizin üretkenliği pahasına olmamalıdır. Makine durma süreleri (en kötü durumda, yaralanan kişiler veya makinenin hasar görmesi) genellikle kurcalama, yanlış çalıştırma veya (erişim) kontrollerinin eksikliğinden kaynaklanır. Net sorumluluklar, ilgili izinler ve kullanıcı eylemlerinin kaydedilmesi ile hataları önleyebilir ve optimum izlenebilirlik sağlayabilirsiniz. PITReader, erişim yönetimi fonksiyonlarıyla emniyet, güvenlik ve değerli tesisinizin üretkenliğini korumak için ideal bir çözüm sunar.

Veri koruması

Standartların durumundaki sürekli değişiklikler nedeniyle, odak noktası giderek artan bir şekilde veri koruması ve ağ güvenliği haline gelmiştir. Kapsamlı emniyet, güvenlik unsurlarını da dikkate almadan artık mümkün değildir. Bütünsel bir emniyet anlayışı gereklidir. Gelecekte AB'de 2025'te yürürlüğe girecek olan Makine Yönetmeliğinde bu dikkate alınacaktır.

Ancak verileriniz, teknik bilginiz ve operasyonlarınız bugün yetkisiz erişime karşı korunmaya ihtiyaç duyuyor. Endüstriyel güvenlik duvarı SecurityBridge ve hatta değiştirilebilir USB arabirimi PIToe USB gibi akıllı ürünler, bilgisayar korsanlarının saldırılarından kaynaklanan "dış" tehditlere ve dikkatsizlik veya kasıtlı olarak "içeriden" gelen tehditlere karşı güvenlik sunar. PITreader 'ı ek bir faktör olarak kullanın, böylece tüm veri bağlantıları bilinçli operatör eylemi sonucunda yalnızca yerinde geçici olarak etkinleştirilebilir.

Veri koruması simgesi

Ayrıntılı bilgi için:

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr