Türkiye | türkçe

Akıllı Fabrika

Akıllı Fabrika (Dijital Fabrika) yarının akıllı fabrikasıdır. Tasarımda tamamen modüler ve standart arayüzleri ve modern bilişim teknolojisi oldukça esnek otomasyona olanak vermektedir. Bu, daha kısa ürün çevrimlerini ve ürünlerin kitle üretim maliyetine bireyselleştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Terim, üretim teknolojilerindeki araştırma tarafından getirilmiştir. Akıllı Fabrika, Alman hükümetinin gelecek Sanayi 4.0 projesinin bir parçası olarak yüksek teknoloji stratejisinin hedefidir. Akıllı Fabrikada üretim tesisleri ile lojistik sistemlerin kendilerini büyük ölçüde kendilerinin organize ve optimize ettiği bir üretim ortamı bulunacak. Akıllı Fabrikada üretilen ürünler hangi aşamada olduklarını, geçmişlerini, mevcut durumlarını ve bitmiş bir mamul oluşturmak için halen eksik olan üretim aşamalarını biliyor olacak.

Teknik temeli, birbirleriyle şeylerin interneti yoluyla haberleşen siber-fiziksel sistemdir. Bu gelecek senaryonun bir parçası ürün ve/veya iş parçası taşıyıcı ile üretim tesisi arasındaki haberleşmedir: Ürün, üretim bilgisini makinece okunur bir formda örneğin bir RFID yongası üzerinde sağlar. Ürünün üretim tesisi aldığı yol ve bireysel üretim aşamaları bu veri kullanılarak kontrol edilir.

Akıllı ürünler

Akıllı ürün bir ID veya doğrudan üretimine ilişkin önemli bilgilerle donatılır ve bu nedenle üretim sürecini kendisi kontrol edebilir. Akıllı bir nesne olarak, şeylerin internetinin temelini oluşturur.

Akıllı üretim Akıllı Fabrika (Dijital Fabrika) ile Akıllı Ürün arasındaki diyaloğu tanımlar.

Ayrıntılı bilgi:

Sanayi 4.0

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr