Türkiye | türkçe

Önemli değişiklik

Önemli değişiklik nedir?

Makine Direktifi 2006/42EC ile ilgili aşağıdaki yorum yayınlanmıştır: Makine Direktifi 2006/42/EC 2 uygulama kılavuzu. 2. Baskı Haziran 2010, §72 4. Paragraf - Yeni ve kullanılmış makineler: Madde 2.1:

"Makine Direktifi, yeni makine olarak kabul edilecek şekilde dönüştürülen veya revize edilen kullanılmış makinelere dayanan makineler için de geçerlidir."

Tanımlanmamış terim olan "önemli değişiklik" ayrıca Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (BMAS) tarafından yayınlanan yorum belgesinde de belirtilmiştir. Bu belge yalnızca Almanya'da geçerlidir.

Önemli değişiklik neleri kapsar?

Risk değerlendirmesinde önemli bir değişikliğin gerçekleşmiş olduğu tespit edilirse makine (ürün), Ürün Emniyeti Yasası (ProdSG) uyarınca yeni makine (yeni ürün) olarak değerlendirilmelidir. Bu da makinenin (ürünün) pazara sunulma gerekliliklerinin (uygunluk değerlendirme prosedürü) karşılanması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu, onay açısından kullanıcının birçok işe dahil olmasını gerektirir!
 

Kaynak:

BMAS Yorum Belgesi: "Significant change of machinery" (Makinelerin önemli değişimi), yayınlayan: BMAS, 09.04.2015, Az. IIIb5-39607-3, Joint Ministerial Gazette GMBI, sf. 183'te yayınlanmıştır.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr