Türkiye | türkçe

TCP/IP üzerinden H1

TCP'nin üstünde ISO Transport Servisi

Bu tip bir haberleşme ile H1 veri grupları (telegram’lar), iletim için TCP/IP veri gurubu içerisinde birleştirilirler. Bu formdaki bir haberleşme, RFC1006’da standartlaştırılmıştır.
Port 102, daima RFC 1006’ya göre haberleşme için kullanılır.Tahsis edilen bağlantı, “TSAP” üzerinden yapılır.