Türkiye | türkçe

Firewall (Koruma Duvarı)

Bir “Koruma duvarı” ("Firewall"), dahili bir ağı (Intranet), Bir Yönlendiricidekine çok benzer bir şekilde, genel ağa (yani Internet’e) bağlayan bir ağ bileşenidir. Diğer ağa erişim sınırlandırılabilir, ya da tümüyle bloke edilebilir. Bu sınırlandırma/kısıtlama, erişim yönüne, kullanılan gerece ve ağ abonesinin yetkilendirilmesi/tanımlanmasına bağlı olur.
Bir Koruma Duvarının ("Firewall") diğer bir özelliği ise, verileri şifreleyebilmesidir. Örneğin, eğer genel ağ sadece, bir İntranet’in birbirinden uzak iki kısmı arasında bir transit güzergah olarak kullanılmakta ise, bu anlamlıdır.