Türkiye | türkçe

Geribesleme döngüsü

Harici olarak izlenecek devre, örneğin, bir PNOZelog üzerinden kontaktörlere ya da rölelere bağlıdır.
N/C (normalde kapalı) kontaklar; bunlar tekrar çalıştırılmadan önce, emniyetli durumda oldukları varsayılan röleler ya da kontaktörler olup olmadıklarını kontrol etmek için kullanılırlar.