Türkiye | türkçe

Topoloji

Topoloji, bir ağın yapısını tanımlar (örneğin, bus, star, ring gibi). Mantıksal yapı, fiziksel yapı ile uyuşmayabilir. Örneğin, Ethernet üzerinde, bir Hub kullanılarak, 10BaseT vasıtasıyla fiziksel bir star yapısı oluşturmak mümkündür. Bununla birlikte, mantıksal yapı ise bir bus yapısı olarak kalmayı sürdürür.