Türkiye | türkçe

Grid (ızgara) genişliği

Baz modüllerin ve elektronik modüllerin, 12.6 mm ya da bir tamsayı çarpanı kadar bir grid genişlikleri vardır.