Türkiye | türkçe

VEYA (OR) operasyonu

İki ya da daha fazla sayıdaki üniteleri birbirine bağlar. Çalışma koşullarından en az birisi karşılandığında, çalıştırma işlemi meydana gelir.