Türkiye | türkçe

VE (AND) işlemi

İki ya da daha fazla sayıdaki üniteleri birbirine bağlar.
Başlatma, tüm başlatma koşulları karşılandığında meydana gelebilir.