Türkiye | türkçe

Tehlikeli bölge

Bir kişinin yaralanma riski ya da ölüm tehlikesine maruz kalabileceği, makine içerisinde veya çevresindeki bölge