Türkiye | türkçe

İletişim Kontrol Protokolü

TCP

TCP, IP tabanlıdır ve veri transferi esnasında abonelerin bağlantısının devamlılığını sağlar. Keza, veri ve veri dizininin doğru olmasını da sağlar.