Türkiye | türkçe

Gateway (Ağ Geçidi)

Ağ Geçitleri, farklı tip ağları birbirine bağlar. Bunlar farklı protokolleri kullanan ağlara (örneğin TCP/IP’yi PROFIBUS’a dönüştürerek) erişim olanağı sağlarlar. Ağ Geçidinin (GW= Gateway) görevlerinden biri de dolayısıyla farklı haberleşme protokollerini dönüştürmektir.

Lütfen unutmayınız ki Windows işletim sistemleri altında bir ağ yapılandırılırken sizden bir ağ geçidi girmeniz istenir. Bununla birlikte, bununla, eğer varsa, ağ içerisindeki bir Yönlendirici kastedilmektedir.