Türkiye | türkçe

Reset butonu harekete geçme süresi

Başarılı bir start' ın tetiklenebilmesi için, bir reset butonunun çalıştırılması ve sonra serbest bırakılması için periyot