Türkiye | türkçe

Tekrarlayıcı (Repeater)

Yerel ağlarda, iki Ethernet segmentini (bölümlemesini) birbirine bağlamak için bir Tekrarlayıcı (Repeater) kullanılır. Bu; bir ağ segmentinin, izin verilen maksimum genişletmesini arttırmak üzere kullanılabilir. Tekrarlayıcılar, veri paketlerini bir ağ segmentinden diğerine geçirirler, bunu yaparken elektriksel sinyaller standartlar içerisinde kalacak şekilde yenilenir (tazelenir). Fakat veri paketlerinin içerikleri değişmeden kalır. Eğer Tekrarlayıcı, bağlı durumdaki segmentlerden birinde fiziksel bir hata bulursa, bu segmentin bağlantısı izole duruma getirilir. Hata bir daha ortaya çıkmadığında, izole durum otomatik olarak ortadan kaldırılır.