Türkiye | türkçe

Kontaklar arasında kısa devrelerin bulunması

Birbirine bitişik iki kontak (S12/S22) arasındaki bağlantıdaki kısa devrenin saptanması