Türkiye | türkçe

Dinamik Ana Bilgisayar KOnfigürasyon Protokolü (DHCP)

DHCP

Bir adres havuzundan IP adreslerinin dinamik, zaman-sınırlı olarak tahsis edilmesidir. DHCP, bir TCP/IP ağı içerisindeki bilgisayarların otomatik ve merkezi şekilde konfigüre edilmeleri için kullanılır. Bu türden bir konfigürasyonun standartlaştırma ve elle müdahale gerektirmeme açısından avantajı vardır. Ağ yöneticisi, IP adreslerinin nasıl atanacağına belirler. Yönetici aynı zamanda atamaların ne kadar bir zaman periyodu için geçerli olacağını da belirler. Prensip olarak, bu işlem ile, her bir ağ abonesine, her yeni bağlantıda farklı bir IP adresi atanmış olur. COM Sunucuları ya da Yazdırma Sunucuları gibi ağ bileşenleri daima sabit bir IP adresi ile adreslenmeleri gerektiğinden, bunların DHCP vasıtasıyla IP adresi atamalarından hariç tutulması gerekir.