Türkiye | türkçe

Otomatik Reset ile Anahtarlama Gecikmesi

Besleme gerilimi uygulandıktan veya emniyet fonksiyonu serbest bırakıldıktan sonra, emniyet çıkışlarının durum değiştirmesinin öncesine kadar geçen süre