Türkiye | türkçe

TCP/IP Yığını

Bu, IP protokolünü destekleyecek tüm gerekli fonksiyonları ve sürücüleri sağlayan bir işletim sisteminin ya da o işletim sistemi üzerindeki bir sürücünün bir parçası olabilir.