Türkiye | türkçe

Yedekleme (özdeş olarak)

Bir elemanda aksaklık (arıza) olursa, ikinci bir elemanın söz konusu fonksiyonu garantili olarak sürdürecek şekilde, birden fazla özdeş elemanın uygulaması