Türkiye | türkçe

İş numarası

Bir iş numarası, her bir iş / her bir bağlantı için seçilmek zorundadır. Ethernet üzerindeki pek çok yayınlar (örneğin, “Bağlantı numarası” gibi), “İş (Job) numarası” ile aynı anlamda olan terimleri içerir.