Türkiye | türkçe

Seri Hat Internet Protokolü

SLIP

SLIP, noktadan-noktaya seri bağlantılar vasıtasıyla TCP/IP veri paketlerinin aktarılması için basit bir opsiyon sağlar. Bu, bir LAN bağlantısına sahip olmayan uç aygıtların seri bir ara bağlantı üzerinden ağla birleştirilebilecekleri anlamına gelir.
SLIP, çok basit bir algoritma ile uyum içerisinde çalışır. Veri güvenliği prosedürü yoktur. Gerçek IP veri paketi, bir başlangıç karakteri ile başlar (192D) ve bir sonlandırma karakteri ile son bulur (192D). İkili şeffaflığı muhafaza etmek için veri paketi içerisindeki başlangıç ve sonlandırma karakterleri, diğer sekanslar tarafından önceden değiştirilirler.