Türkiye | türkçe

C-ray

C-ray, ilave, güç gerektirmeyen raydır.