Türkiye | türkçe

Arabirim

“(Ethernet) arabirimi" terimi, PSS türü programlanabilir emniyet sistemi üzerindeki Ethernet haberleşmesi için tanıtıcı bir terim olarak kullanılır.

  • Modüler PSS türü programlanabilir emniyet sistemleri üzerinde ise bu; Ethernet için haberleşme modülüne karşılık gelir.
  • PSS türü Ethernet uyumlu programlanabilir kompakt emniyet sistemleri üzerinde, bu; Ethernet için tümleşik (entegre) haberleşme devresine karşılık gelir