Türkiye | türkçe

Test sinyalleri

Darbe (pulse) sinyalleri, emniyet rölesi tarafından özel olarak üretilir (generate edilir).