Türkiye | türkçe

Segment (Bölümleme)

Ethernet üzerinde, bir segment, Ethernet kablosunun izin verilen maksimum boyu ile belirlenir. Bir segment dahilindeki ağ aboneleri Ethernet adresi vasıtasıyla doğrudan adreslenebilirler. Segmentin maksimum izin verilen genişlemesi, Tekrarlayıcılar ya da Köprüler kullanılarak arttırılabilir. Ağ abonelerinin diğer ağlarla iletişim kurabilmesi için, örneğin, Yönlendiriciler, ya da Ağ Geçitleri gibi cihazlara ihtiyacınız olur.