Türkiye | türkçe

Ana Modül

Ana modül, veri trafiği prosesini koordine eder.
Her PSSu sistemi başına bir ana modül mevcuttur.