Türkiye | türkçe

İletim Hizmeti Erişim Noktası (TSAP)

TSAP

TSAP, kendi sisteminizdeki ve üçüncü bir tarafın sistemindeki bağlantı adreslerini kurar.
Kendi sisteminizdeki TSAP için yapılan giriş, üçüncü tarafın sistemindeki giriş ile uyuşmalıdır. Eğer uyuşma yoksa, bağlantı yapılamaz.