Türkiye | türkçe

İstasyon

Söz konusu bu terim, çoğu kez “(Ethernet-) ara birimi” terimi ile eşanlamlı olarak kullanılır.