Türkiye | türkçe

TCP/IP

TCP/IP haberleşme protokolü, güvenlikli veri transferi sağlar.
Örneğin, mantıksal olarak noktadan-noktaya bağlantılarda kullanılır.