Türkiye | türkçe

Köprü (Bridge)

Köprüler; Ethernet üzerinde, aynı protokolü kullanan alt-ağları birbirine bağlar. Köprüler, hangi veri paketlerini kabul edip hangilerini edemeyeceklerine karar vermek için Ethernet adreslerini kullanırlar. Gerekli bilgiler tablolardan elde edilir. Kullanılan Köprüye bağlı olarak, ağ yöneticisinin bu tablolara giriş yapması gerekli olabilir ya da Köprünün kendisi tabloları dinamik olarak oluşturabilir. Eğer gerekiyorsa, Köprüler ağın fiziksel tipini dönüştürebilirler (örneğin Ethernet’ten ISDN’e gibi)