Türkiye | türkçe

Yedeklemede Çeşitlilik (Diversely redundant)

Bir bilgi, bir defadan fazla ve farklı yollarla işlenir.