Türkiye | türkçe

Adres Çözümleme Protokolü (ARP)

ARP

ARP, bir ağ abonesinin Ethernet adresine ait olan IP adresini oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan tahsisler, her bir bilgisayar üzerindeki ARP tablosu ile yönetilirler. Windows işletim sistemlerinde, bir ARP komutu (DOS penceresi) kullanılarak ARP tablosunu etkilemek mümkündür:

  • ARP -A
    ARP tablo girişlerinin listesi
  • ARP -S <IP adresi> <Ethernet adresi>
    ARP tablosuna statik bir giriş ekleyiniz.
  • ARP -D <IP adresi>
    ARP tablosundan bir giriş siliniz.