Türkiye | türkçe

Uluslararası ve ulusal standartlar (IEC, ISO, DIN, …)

Standartlar nedir?

Standartlar, ürünleri hizmetler ve üreticiler için kriterler belirleyen belgelenmiş ve genellikle gönüllü anlaşmalardır. Standartlar, ürünlerin ve hizmetlerin amacına uygunluğunu, kıyaslanabilirliğini ve rekabet edebilirliğini sağlar.

 

Uluslararası standartlar - IEC ve ISO tarafından yayımlanan

Uluslararası seviyede mühendisler için en önemli standartlar, Cenevre'de hazırlanan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Standardizasyon Örgütüdür (ISO). IEC genellikle elektrik ve elektronik konularıyla ilgiliyken, ISO temel olarak mekanikle ilgilidir. Neredeyse 100'ü aşkın ülke, IEC ve ISO tarafından geliştirilen standartlara önem veren bu kuruluşlara halihazırda üyedir.

Avrupa'daki standartlar - EN IEC veya EN ISO standardının geliştirilmesi

EN standartları Avrupa düzeyinde uygulanır. Normalde AB'nin inisiyatifiyle, Avrupa standart kuruluşları CEN ve CENELEC tarafından geliştirilmişlerdir. (CEN ve CENELEC Avrupa'daki tüm ulusal standart kuruluşları için çerçeve oluşturur.) CEN ve CENELEC ayrıca standartları paylaşır (CENELEC: Elektrik ve elektronik mühendisliği CEN: Mekanik sistemler). Günümüzde, CEN ve CENELEC aracılığıyla AB ile işbirliği içinde IEC ve ISO paketleri halinde birçok standart geliştirilmekte. EN IEC veya EN ISO standartları da bu çabalar sonucu oluşmuştur. Avrupa'daki standartlar A, B ve C standartları olarak alt gruplara ayrılmıştır:

Ulusal standartlar

Avrupa düzeyinde, yasaların uyumlaştırılması standartların da uyumlaştırılmasını getirmiştir. Geleneksel olarak, neredeyse her ülkede kendi standart enstitüsü bulunur. AB'de, standartların çoğu EN standartları olarak yer alır ve ardından ulusal seviyeye yansıtılır. Yani, EN standardı ulusal standart olarak ya da ulusal standart EN standardı olarak tanıtılır.

Örneğin Almanya'da, Alman Standardizasyon Enstitüsü ulusal standartları yayımlamakla görevlidir. Genel anlamda, DIN standartları, CEN ya da CENELEC ile doğrudan işbirliği içinde DIN EN ISO ya da DIN EN olarak geliştirilir.

Avrupa ülkelerinde prosedür neredeyse aynıdır, yalnızca standardı farklı bir enstitü yayımlar. Enstitü ne kadar yerel olursa, isminde o kadar görünür.

Birçok ülke (ör. Çin ya da İsviçre) ayrıca merkezi bir standart enstitüsü olması konusunda Avrupa prosedürünü izler. Ancak, ABD'de standartlar ANSI, RSA ya da UL ve diğerleri tarafından yayımlanır. Burada da ANSI ISO ya da UL IEC standartları ile işbirliği mevcuttur. Diğer yandan, isminin nasıl oluşturulacağına dair basit bir kural yoktur.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr