Türkiye | türkçe

Direktifler ve kanunlar

Dünya çapında insan ve makine emniyeti

Direktifler ve kanunlar

Çoğu ülkede, fabrikaların ve makinelerin emniyetli hale getirilmeleri için bağlayıcı yönetmelikler mevcuttur. Emniyet ile ilgili yasal ilkeler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Avrupa'da direktifler ve kanunlar (AB direktifleri)

AB direktifleri Avrupa Birliği hukukunda bir özelliktir, çünkü kelimenin orijinal anlamındaki gibi aslen direktifler değildir. Gerçekte, AB içinde ulusal kanun yapıcılara yöneliktir. Bu kişiler Avrupa direktiflerini ulusal kanunlara birleştirirler. Örneğin Almanya'da bu direktif genellikle Ürün Güvenliği Kanunu (ProdSG) ile uygulanmıştır.

Emniyetli makine tasarımı için ilgili tüm Avrupa direktiflerindeki gereksinimlerin karşılanması gerekir. AB direktiflerinin amacı, malların AB içinde serbest dolaşımını sağlamaktır. Şu anda yaklaşık 30 AB direktifi yürürlüktedir, bunların yalnızca küçük bir kısmı tipik makine yapıcısını ilgilendirmektedir.

 

En önemli AB direktiflerine genel bakış

En önemli AB direktiflerine genel bakış. Direktiflerin tam metinlerine AB sayfalarından erişebilirsiniz:

 • Makine Direktifi 2006/42/EC
  Makine tasarımı ve yapımı için temel saplık ve emniyet gereksinimleri
   
 • EMC Direktifi 2014/30/EC
  Elektrik/elektronik cihazların elektromanyetik alanlarla ilgili olarak düzgün çalışması
   
 • Düşük Gerilim Direktifi 2014/35/EC
  Elektrik akımından kaynaklı tehlikelerle ilgili sağlık ve emniyet gereksinimleri
   
 • Diğer direktifler, örneğin.
  ATEX Basınçlı Ekipman Direktifi 2014/68/EC, ATEX Direktifi 2014/34/EC, Asansör Direktifi 2014/33/EC

Yukarıdaki AB direktiflerinden biri ya da birden fazlasının kapsamına giren ürünlerde CE işaretinin bulunması zorunludur. Bu ürünlerde ayrıca uygunluk beyanı da bulunmak zorundadır. Uygunluk beyanı ile üretici, bu ürünün, AB direktiflerinde bu ürün ile ilgili belirtilmiş tüm gereksinimleri karşıladığını onaylamış olur. Diğer bir deyişle, üretici bu ürünü herhangi bir ulusal yasayı göz önünde bulundurmaksızın AB içinde tanıtabilir ve satabilir.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr