Türkiye | türkçe

Temel ögeler - AB'deki uyarlanmış standartlar, direktifler ve kanunlar

Standartlar, direktifler ve kanunlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Avrupa birliği daha da birleşiyor. Bu da mühendislik alanındaki kanunların, yönetmeliklerin ve hükümlerin daha da uyumlu hale getirilmesine yol açıyor. Öncelikle AB direktifler ile genel emniyet hedefleri oluşturuyor. Bu emniyet hedefleri belirli özellikleri gerektiriyor. Standartlar aracılığıyla özel yönetmelikler oluşuyor.

AB direktifleri, AB üye ülkesinin bunları kendi iç hukukuna dahil etmeden yürürlüğe girmiyor. Her AB ülkesinde, bir kanun ya da hüküm ilgili AB direktifine atıfta bulunur ve böylece onu iç hukuk seviyesine çıkarır.

Karşılanan standartlar, karşılanan gereksinimler - uyarlanmış standartlar

AB Resmi Gazetesinde yayımlanana ya da iç hukukta kanunlar ve hükümlerde referans verilene kadar standartlar tek başına zorunluluk içermez. Uyarlanmış bu standartların yayımlanması "uygunluk varsayımı" doğurur. Standartları uygulayan kullanıcılar bu nedenle kanunlara ve direktiflere uygun davrandıklarını var sayarlar. Bunu kanıtlama yükümlülüğü ise iddia durumunda geçerlidir. Eğer uyarlanmış bir standart uyarlanmamış bir standarda referans veriyorsa, ikinci standart bu uyarlanmaya uygun bir statü kazanır.


 

AB'deki uyarlanmış standartlar, direktifler ve kanunlar

Genel bakış

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

;