Türkiye | türkçe

Operatör/çalışan ne zaman bir makinenin üreticisi haline gelir?

Operatör/çalışan ne zaman bir makinenin üreticisi haline gelir?

Makine Direktifine göre, makine üretici çeşitli menşeli makineleri ve makine parçalarını birleştiren ve pazara süren kişidir.

Üretici, makine yapımcısının kendisi ya da operatör olabilir.

Operatör/çalışan ne zaman bir makinenin üreticisi haline gelir?

Operatör, bir makine satın alıp ilk kez AB pazarına sürdüğünde üretici haline gelir.

Bir operatör farklı makinelerle yeni bir fabrika kurarsa ve böylece çeşitli alt sistemlerle yeni bir makine oluşturursa, o zaman da üretici haline gelir. Bu "ciddi bir değişikliktir" ve yerine getirilmesi gereken değerlendirme prosedürlerine tam uyum anlamına gelir.

 

"Ciddi değişiklik" için hukuki ilkeler

Almanya'da, Avrupa genelindeki Makine Direktifinin ulusal Alman hukukuna uygulanması sonucu Makine Kararnamesi (9. ProdSV/Ürün Emniyet Kanunu) oluşmuştur. Bu kararname "Makineye yapılan ciddi değişiklikler" konusuyla ilgilenir.

9 Nisan 2015'te Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, bu konuda bir belge yayınlamıştır. Bir makineye yapılan modifikasyonların bu belgeye göre "ciddi değişiklik" teşkil edip etmediği kararı aşağıdaki şekilde verilir.

Bu yorum açık bir şekilde Ürün Emniyeti Kanunu açısından Almanya için yapılmış olsa da, içerdiği gereksinimler, "makineye yapılan ciddi değişiklikler" kapsamında diğer Avrupa ülkeleri için de geçerlidir.

Karar verme diyagramı: önemli bir değişiklik var mı?

Karar verme diyagramı: önemli bir değişiklik var mı
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr